🎁 Black Friday - 25% popust KOD: Zeotex25 + Besplatna dostava iznad 300kn

ISTRAŽIVANJE

Utjecaj upotrebe Zeotex zeolita na smanjenje koncentracije nitrata i toksičnih teških metala u salati

Koncentracija nitrata u povrću varira u vrlo širokom rasponu od 1 do 10 000 mg/kg i ovisi o vrsti, sorti, načinu uzgoja i uvjetima skladištenja povrća (JECFA, 1995). Prema AESAN (2011) od ukupnog unosa nitrata u ljudskoj ishrani 80-85 % unosi se konzumacijom povrća.

Nadalje, konzumacijom povrća, osim nitrata u ljudsku ishranu unosi se i određena količina toksičnih teških metala kao što su kadmij, olovo, krom i drugi, a količina njihovog unosa opet primarno ovisi o vrsti, porijeklu i načinu uzgoja povrća. Osnovnu ulogu u tome ima koncentracija toksičnih teških metal u tlu/supstratu u kojem se povrće proizvodi.

Cilj istraživanja na fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek

Slijedom navedenog, cilj provedenog istraživanja bio je utvrditi utjecaj dužine namakanja povrća u vodi za ZEOTEX zeolitom u odnosu na namakanje povrća u čistoj vodi na smanjenje koncentracije nitrata i toksičnih teških metala u listu salate. Salata je odabrana kao predstavnik povrća zbog njezinog izrazitog kapaciteta akumulacije, kako nitrata tako i teških metala, te zbog konzumacije u svježem stanju.

 

Metoda istraživanja i kontrolne groupe

Koncentracije nitrata i toksičnih teških metala određene su u listu salate, na svim tretmanima (voda i voda +ZEOTEX zeolit) prema za to propisanoj metodologiji sukladnoj ISO Standardima.

Istraživanje je provedeno na tri tretmana s različitom dužinom trajanja namakanja lista salate:

1. Kontrola- povrće bez namakanja.
2. Voda –namakanje u vodi 20 min
3. Voda+ZEOTEX zeolit- namakanje 10, 20 i 30 min

Istraživanje je provedeno na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, na Zavodu za agroekologiju i zaštitu okoliša.

Koncentracija nitrata 

Koncentracija nitrata u kontroli – list salate iznosila je 2265,07 mg NO3 -/kg sveže salate što je ispod granica propisanih Regulativom EU 1881/2006 koja propisuje maksimalno dopuštene koncentracije nitrata u svježoj salati od 4000 mg NO3 -/kg.

Nakon provedenog istraživanja utvrđeno je kako namakanje salate u vodi sa ZEOTEX zeolitom rezultiralo dopunskim smanjenjem koncentracije nitrata u salati u odnosu na namakanje salate u čistoj vodi bez ZEOTEX-a. Naime, namakanje, tj. pranje salate u čistoj vodi uobičajeni je način tretiranja salate prije konzumiranja.

Rezultati 

Tako dobiveni rezultati pokazuju smanjenje koncentracije nitrata u listu salate ovisno o vremenu namakanja:

- 11,22 % nakon namakanja u čistoj vodi,
- 8,94% nakon 10 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom
- 35,92% nakon 20 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom
- 41,72% nakon 30 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Svi rezultati  potvrđuju hipotezu kako namakanje povrća u vodi sa ZEOTEX zeolitom dovodi do smanjenja koncentracije nitrata.

Koncentracija teških metala 

Izraz „teški metali” tijekom proteklih nekoliko desetljeća vrlo se često koristi za grupu metala i polumetala (metaloida) koji se dovode u vezu s kontaminacijom i potencijalnim toksičnim učinkom (Duffus, 2003.). Prisutnost teških metala u tlu posljedica je prirodnih i antropogenih procesa.

Prirodni su pedogenetski procesi kojima tlo nasljeđuje teške metale iz matičnog supstrata, a antropogeni procesi uključuju urbanizaciju, industrijalizaciju, promet, ali i poljoprivrednu proizvodnju. Transfer teških metala iz tla u biljku i hranu osnova je ulaska teških metala u prehrambeni lanac.

Utjecaj čovjeka na atmosfersku depoziciju teških metala i unos teških metala u tlo agrotehničkim mjerama je priličan, pa iako prvenstveno svojstva tla utječu na bioraspoloživost u tlu prisutnih teških metala, ipak su vrlo značajni i antropogeni utjecaji na transfer teških metala u prehrambeni lanac, te agrotehničke mjere i proizvodne postupke svakako treba usmjeriti u pravcu smanjivanja bioraspoloživosti toksičnih teških metala, prije svih Cd i Pb.

Izbor mjesta uzgoja i vrste povrća također vrlo značajno utječe na unos teških metala u ljudsku ishranu zbog moguće previsoke koncentracije teških metala (iznad MDK) u povrću proizvedenom u vrtovima na urbanim područjima. Najmanje koncentracije možemo očekivati u plodovitom povrću, a najveće u korjenastom povrću (Lončarić, 2015).

Rezultati 

Smanjenje koncentracije teških metala ovisno o tretmanu najučinkovitije su  u sljedećem periodu namakanj:

Co
- 32,76 % nakon 30 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Cr

- 22,75 % nakon 20 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Pb
- 19,04 % nakon 20 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Cd
- 45,14 % nakon 30 minuta namakanja u otopini s ZEOTEX zeolitom

Dobiveni rezultati ukazuju na opravdanost hipoteze o upotrebi ZEOTEX Zeolita kao sredstva za smanjenje
koncentracije nitrata i teških metala u povrću, ali je zbog preciznijih tumačenja potrebno provesti dopunska
istraživanja na različitim vrstama povrća.


Svi Zeotex proizvodi imaju izvrsno i dokazano detoksikacijsko svojstvo 

Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 350 g Mevex d.o.o.
Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 350 g Mevex d.o.o.

Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 350 g

Prikaži proizvod i recenzije
240,00 kn
 • Premium ultra fini mikronizirani zeolit klinoptilolit
 • 100% prirodan, mineral 21. stoljeća
 • Učinkovit detoksikator i sakupljač toksina i štetnih tvari
 • Proizvod širokog spektra djelovanja, čuvar našeg zdravlja

U vremenu u kojem živimo, neophodan za svako kućanstvo.

    Zeolit

    Zeoliti su prirodni minerali s najsnažnijim detoksifikacijskom učinkom koje nam priroda može ponuditi. Poznati su kao „čarobni minerali“, a sastoje se od četiri elemenata: vode, zraka, zemlje i vatre te su prepleteni u strukturu nalik kavezu. Zeoliti imaju snažan negativan naboj koji prirodno privlači na sebe i veže pozitivno nabijene štetne tvari. 

    Tehnologija

    Kroz tri zaštićena tehnološka procesa (VEN) dobivena je sirovina s najsitnijom i iznimno aktivnom česticom veličine oko 1 mikrona. Tako sitna čestica je dodatno energizirana i ima multiplicirano djelovanje. Uz snažno apsorpcijsko i adsorpcijsko djelovanje učinkovito veže toksine i mnoge druge štetne substance, dok istovremeno oslobađa neophodne esencijalne minerale (kao što su magnezij, silicij, natrij i brojni drugi).

     

    Primjena

    Primjenu zeolita pogledajte klikom ovdje.

    Istraživanja

     Rezultati istraživanja Zeotex pogledajte klikom ovdje.

    Deklaracija

    Pogledajte klikom ovdje.

    Cijeli prikaz
    Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 120 g Mevex d.o.o.
    Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 120 g Mevex d.o.o.

    Zeotex - Ultra fini mikronizirani zeolit, 120 g

    Prikaži proizvod i recenzije
    120,00 kn
    • Premium ultra fini mikronizirani zeolit klinoptilolit
    • 100% prirodan, mineral 21. stoljeća
    • Učinkovit detoksikator i sakupljač toksina i štetnih tvari
    • Proizvod širokog spektra djelovanja, čuvar našeg zdravlja

    U vremenu u kojem živimo, neophodan za svako kućanstvo.

       Zeolit

       Zeoliti su prirodni minerali s najsnažnijim detoksifikacijskom učinkom koje nam priroda može ponuditi. Poznati su kao „čarobni minerali“, a sastoje se od četiri elemenata: vode, zraka, zemlje i vatre te su prepleteni u strukturu nalik kavezu. Zeoliti imaju snažan negativan naboj koji prirodno privlači na sebe i veže pozitivno nabijene štetne tvari. 

       Tehnologija

       Kroz tri zaštićena tehnološka procesa (VEN) dobivena je sirovina s najsitnijom i iznimno aktivnom česticom veličine oko 1 mikrona. Tako sitna čestica je dodatno energizirana i ima multiplicirano djelovanje. Uz snažno apsorpcijsko i adsorpcijsko djelovanje učinkovito veže toksine i mnoge druge štetne substance, dok istovremeno oslobađa neophodne esencijalne minerale (kao što su magnezij, silicij, natrij i brojni drugi).

        

       Primjena

       Primjenu zeolita pogledajte klikom ovdje.

       Istraživanja

        Rezultati istraživanja Zeotex pogledajte klikom ovdje.

       Deklaracija:

       Pogledajte klikom ovdje.

       View details